?!DOCTYPE html> 贵阳记帐报税公司告诉你记账报E,具体是怎么L - 贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵阳记帐报税"> <link rel="stylesheet" href="/template/huicaitong/lib/style.css"> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/czm.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- 版心1200px --> <div class="header_d w"> <div class="top"> <div class="fl">贵州慧胦通商务信息咨询有限公ؓ您免Ҏ供贵阳代理记账服务、贵阳代理记账公司哪家好贵阳工商注册代办哪家好相关信息敬请关注!</div> <div class="fr"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34107/stat/"></script></div> </div> <!-- D 开?--> <div class="logonav"> <div class="logo fl"><img src="/template/huicaitong/images/logo.png" alt="" /></div> <div class="nav fr"> <div class="navthis" id="navthis"></div> <ul id="navlis"> <li class="navbg"><a rel='nofollow' href="/">首页</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/supply/">服务目</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/download/">zd公告</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/nav.js"></script> <!-- D l束 --> </div> <div class="clear"></div> <!-- banner 开?--> <!-- banner代码不能出现注释(ie678不兼? cd不要?--> <div class="w-banner" id="w_banner"> <div class="banner"> <div class="banner-main"></div> </div> <div class="banner-ctrl" id="bar_ctrl"> <span class="banner-ctrl-prev"></span> <span class="banner-ctrl-next"></span> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/banner.js"></script> <script type="text/javascript"> var picarr = new Array(); var bannertime = 3000; // 滚动间隔旉 // ~陷Q不能调用a标签 picarr[1] = "/uploads/link/20180810054907.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180813114633.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180813091350.jpg"; banner('w_banner',picarr,bannertime); </script> <!-- banner l束 --> <div class="clear"></div> <div class="nnews_article w"> <!-- 左侧 开?--> <div class="nnewslis_d fl"> <p class="nnewslis_title my">新闻动?/p> <ul class="nnewslis"> <li><a href="/news/companynews/" target="_blank">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/industryinformation/" target="_blank">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/relatedknowledge/" target="_blank">相关知识</a></li> </ul> <div class="icontact"> <p>联系我们</p> <span class="ac">贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/span> <div>联系人:吕小?/div> <div>电话Q?7385812171</div> <div>Ud电话Q?7385812171</div> <div>地址Q贵阛_云岩区普陀路凯旋门大厦A?6??/div> </div> </div> <!-- 左侧 l束 --> <!-- 右侧 开?--> <div class="nnewslis3 fr"> <div class="nnewslis3_title fl"> <span>您现在的位置Q?/span> <p><a href="/">首页</a> > <a href="/news/companynews/">公司新闻</a> > 详细内容</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="nnewslis3_article"> <h1 class="">贵阳记帐报税公司告诉你记账报E,具体是怎么L</h1> <div class="itac"><span>来源Q?a href='http://www.uqigih.icu/news/77.html'>http://www.uqigih.icu/news/77.html</a></span>  <span>发布旉Q?019-10-31</span></div> <div><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">很多人可能对记帐报税具体是做什么不是很清楚Q具体是指什么,接下来就跟随<a href="http://www.uqigih.icu/" target="_blank">贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/a> 一h了解一下吧</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">记̎报税有五斚w内容l成?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">一Z建新?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">二ؓ代理记̎</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">三ؓ清理p̎</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">四ؓ手工账改电子?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">五ؓq出口会计业务代理及咨询?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">为各行业企业建立全套标准的会计̎,建立健全企业全套财务理制度。代理记账ؓ企业代理记̎Q编制各U会计报表,带税务申报,装订会计凭证Q上门取送会计档案等全套会计工作?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">按照C企业会计制度Q对企业遗留的胦务问题和账簿q行重新规范调整Q符合税务查账的需要。做账前要ؓ企业̎Q这事由代理记̎会计负责Q徏账依据两点,一是新的会计准则;二是企业实际l营目与主营业务;</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">C业经营之初,往往是没有业务的Q没有业务就要零报税Q但在这里,要提醒大Ӟ不要长期零报E,不要过半年Q半q过了企业如q是一直零报税Q那么税务方面往往会怀疑是企业逃税?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">所以在为新公司记̎Ӟ会告之企业多多少要交点E,避开q种猜疑?/span><br /> <div> <br /> </div></div> <div class="clear"></div> <ul class="ipaging2"> <div>上一?<a href="78.html">贵阳代理记̎公司的收Ҏ准和需要的材料</a></div> <div>下一?<a href="76.html">在贵州怎么注册一家公?/a></div> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="proactag"> <div>标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%ae%b0%e8%b4%a6'>记̎</a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="proacxgwz"> <p>相关文章</p> <ul class="proacxgwz_lis"> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/89.html">贵阳记̎报税操作的四个要?/a></li> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/88.html">谈贵阳代理记̎的四大法律依?/a></li> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/85.html"> 贵阳代理记̎公司业务的法律依据是什?/a></li> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/84.html">谈贵阳代理记̎服务五个程</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="proacxgcp"> <p>相关产品</p> <ul class="proacxgcp_lis"> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/51.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201901211451338383410738942.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201901211451338383410738942.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/51.html">贵阳记̎代理</a></p> </li> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/48.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201901211433531813410779978.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201901211433531813410779978.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/48.html">贵阳记̎公司</a></p> </li> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/47.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201901211441390563410770370.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201901211441390563410770370.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/47.html">贵阳会计代理记̎公司</a></p> </li> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/45.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201901211437499633410724927.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201901211437499633410724927.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/45.html">贵阳会计记̎</a></p> </li> </ul> </div> </div> <!-- 右侧 l束 --> </div> <div class="clear"></div> <!-- 底部 开?--> <div class="footer_d"> <div class="footer w"> <div class="footer_left fl"> <div class="footer_left_nav fl"> <ul> <li> <p>首页</p> <div><a rel='nofollow' href="/supply/">服务目</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/about/">关于我们</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/news/">新闻动?/a></div> <div><a rel='nofollow' href="/contact/">联系我们</a></div> </li> <li> <p>服务目</p> <div><a rel='nofollow' href="/supply/51.html">贵阳记̎代理</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/supply/50.html">贵阳财务公司</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/supply/49.html">贵阳会计公司 </a></div> <div><a rel='nofollow' href="/supply/48.html">贵阳记̎公司</a></div> </li> <li> <p>新闻</p> <div><a rel='nofollow' href="/news/companynews/">公司新闻</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/news/industryinformation/">行业资讯</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/news/relatedknowledge/">相关知识</a></div> </li> <li> <p>其他</p> <div><a rel='nofollow' href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/sitemap.xml" title="xml">xml</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/about/about2.html">留言?/a></div> <div><a href="/4g/" title="手机?>手机?/a></div> </li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="footer_logo"> <img src="/template/huicaitong/images/footer_logo.png" alt="" /> <img class="erwei" src="/template/huicaitong/images/wx.png" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="footer_right fr"> <div class="footer_line_height">贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/div> <div class="footer_line_height">联系电话:17385812171 地址:贵阳市云岩区普陀路凯旋门大厦A?6??/div> <div class="footer_left_main_foot footer_line_height">www.uqigih.icu贵阳工商注册代办哪家好?贵阳专业代理记̎公司、贵州慧财通商务信息咨询有限公司提供、贵阳代理记账服务?贵阳工商注册代办服务、等服务Q欢q来电!</div> <div class="zhuchao footer_line_height"> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274441902'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1274441902%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-06-30/"></script> Powered by <a rel='nofollow' rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel='nofollow' rel='nofollow' target="_blank">黔ICP?7004134?2</a><a style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left;" /><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#fff;">贵公|安?52010302000976?/p></a> </div> <div class="footer_line_height">热门城市推广:</div> </div> </div> </div> <!-- <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?038733207cfba3dc1d7dc4df9c5baa67"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> --> <!-- 在线客服 --> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <!-- 底部 l束 --> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/script.js"></script> <a href="http://www.uqigih.icu/"><span class="STYLE1">¹</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.300483.tw">ƻ</a> <a href="http://www.487940.tw">8ôӮǮ</a> <a href="http://www.183627.tw">ʮһѡƼ</a> <a href="http://www.410729.tw">11ѡ5ͼô</a> <a href="http://www.302291.tw">ֻIJ</a> <a href="http://www.857976.tw">ڷ2011020</a> <a href="http://www.645065.tw">Ʊƽ̨</a> <a href="http://www.200118.tw">ݿ3ѯ</a> <a href="http://www.567059.tw">Ʊֲ</a> <a href="http://www.379509.tw">ƱŻ֪ʶ</a> <a href="http://www.402697.tw">ʱʱͼƬ</a> <a href="http://www.788792.tw">Ϻѡ¿</a> <a href="http://www.666373.tw">ȺӢᵨ淨</a> <a href="http://www.905703.tw">ʡ22ѡ</a> <a href="http://www.030951.tw">Ʊ</a> <a href="http://www.333474.tw">һФǰ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>