?!DOCTYPE html> 谈贵阳代理记̎服务五个程 - 贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵阳代理记̎"> <link rel="stylesheet" href="/template/huicaitong/lib/style.css"> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/czm.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- 版心1200px --> <div class="header_d w"> <div class="top"> <div class="fl">贵州慧胦通商务信息咨询有限公ؓ您免Ҏ供贵阳代理记账服务、贵阳代理记账公司哪家好贵阳工商注册代办哪家好相关信息敬请关注!</div> <div class="fr"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34107/stat/"></script></div> </div> <!-- D 开?--> <div class="logonav"> <div class="logo fl"><img src="/template/huicaitong/images/logo.png" alt="" /></div> <div class="nav fr"> <div class="navthis" id="navthis"></div> <ul id="navlis"> <li class="navbg"><a rel='nofollow' href="/">首页</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/supply/">服务目</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/download/">zd公告</a></li> <li><a rel='nofollow' href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/nav.js"></script> <!-- D l束 --> </div> <div class="clear"></div> <!-- banner 开?--> <!-- banner代码不能出现注释(ie678不兼? cd不要?--> <div class="w-banner" id="w_banner"> <div class="banner"> <div class="banner-main"></div> </div> <div class="banner-ctrl" id="bar_ctrl"> <span class="banner-ctrl-prev"></span> <span class="banner-ctrl-next"></span> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/banner.js"></script> <script type="text/javascript"> var picarr = new Array(); var bannertime = 3000; // 滚动间隔旉 // ~陷Q不能调用a标签 picarr[1] = "/uploads/link/20180810054907.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180813114633.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180813091350.jpg"; banner('w_banner',picarr,bannertime); </script> <!-- banner l束 --> <div class="clear"></div> <div class="nnews_article w"> <!-- 左侧 开?--> <div class="nnewslis_d fl"> <p class="nnewslis_title my">新闻动?/p> <ul class="nnewslis"> <li><a href="/news/companynews/" target="_blank">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/industryinformation/" target="_blank">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/relatedknowledge/" target="_blank">相关知识</a></li> </ul> <div class="icontact"> <p>联系我们</p> <span class="ac">贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/span> <div>联系人:吕小?/div> <div>电话Q?7385812171</div> <div>Ud电话Q?7385812171</div> <div>地址Q贵阛_云岩区普陀路凯旋门大厦A?6??/div> </div> </div> <!-- 左侧 l束 --> <!-- 右侧 开?--> <div class="nnewslis3 fr"> <div class="nnewslis3_title fl"> <span>您现在的位置Q?/span> <p><a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="nnewslis3_article"> <h1 class="">谈贵阳代理记̎服务五个程</h1> <div class="itac"><span>来源Q?a href='http://www.uqigih.icu/news/84.html'>http://www.uqigih.icu/news/84.html</a></span>  <span>发布旉Q?019-12-28</span></div> <div><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">Z节省公司的运营成本,来多的企业家选择代理记̎公司来处理公司的财务和税务问题。接下来我们׃h看看<b><a href="http://www.uqigih.icu/" target="_blank" style="font-weight:bold">贵阳代理记̎</a></b>服务五个程</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">1、是{֐?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">专业、正规的记代理公司在达成合作意向后{订合同Q明委托方和代理h的合作期限、服务内宏V簿记时间和成本{权利义务?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">2、徏立̎?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">q主要是针对新注册的公司。一般来_新办企业必须先徏账申报纳E。如果委托第三方处理Q则׃理h先ؓ委托方徏立̎P再进行会计和U税x工作?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">3、收?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">委托方应企业本月的所有票据全部收回,交给会计代理公司Q或׃计代理公司指定专人在指定旉到指定地Ҏ回。只有委托方的票据才能记账申报?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">4、记账纳E申?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">会计代理公司的胦务会计在收到客户的̎单后Q会对̎单进行整理,看是否有问题。胦务会计与委托人确认后Q进行会计核和会计处理Qƈq行U税核算。经核实无问题的Q可以办理纳E申报?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">5、工作回?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">U税x~纳完毕后,一般专业̎h构将z专人电话或直接拜访客户Q核对纳E申报单、胦务报表、纳E申报单{,出纳认q安排下月工作?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">以上是<a href="http://www.uqigih.icu/supply/43.html" target="_blank">贵阳代理记̎</a>服务五个程Q有需要或想了解更多资讯欢q关注本|站</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20191228/20191228154539_7697.png" alt="" /></span></div> <div class="clear"></div> <ul class="ipaging2"> <div>上一?<a href="85.html"> 贵阳代理记̎公司业务的法律依据是什?/a></div> <div>下一?<a href="83.html">贵阳工商注册代办讲解注册公司与个体户有哪些区?/a></div> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="proactag"> <div>标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e4%bb%a3%e7%90%86%e8%ae%b0%e8%b4%a6'>贵阳代理记̎</a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="proacxgwz"> <p>相关文章</p> <ul class="proacxgwz_lis"> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/85.html"> 贵阳代理记̎公司业务的法律依据是什?/a></li> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/84.html">谈贵阳代理记̎服务五个程</a></li> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/82.html">贵阳代理记̎收费标准主要参考哪些方面?</a></li> <li><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/news/81.html">贵阳代理记̎备受Ƣ迎的五大理?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="proacxgcp"> <p>相关产品</p> <ul class="proacxgcp_lis"> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/43.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201901211430282283410722790.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201901211430282283410722790.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/43.html">贵阳代理记̎</a></p> </li> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/26.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201808101559017173410790420.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201808101559017173410790420.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/26.html">贵阳代理记̎服务</a></p> </li> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/24.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201808101607583263410711708.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201808101607583263410711708.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/24.html">贵阳代理记̎公司哪家?/a></p> </li> <li> <a rel='nofollow' rel="nofollow" class="proacxgcpa" href="/supply/19.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34107/201808071422194203410766024.jpg?path=www.uqigih.icu/uploads/cp/201808071422194203410766024.jpg" alt="" /> </a> <p><a rel='nofollow' rel="nofollow" href="/supply/19.html"> 贵阳代理记̎公司哪家服务?/a></p> </li> </ul> </div> </div> <!-- 右侧 l束 --> </div> <div class="clear"></div> <!-- 底部 开?--> <div class="footer_d"> <div class="footer w"> <div class="footer_left fl"> <div class="footer_left_nav fl"> <ul> <li> <p>首页</p> <div><a rel='nofollow' href="/supply/">服务目</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/about/">关于我们</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/news/">新闻动?/a></div> <div><a rel='nofollow' href="/contact/">联系我们</a></div> </li> <li> <p>服务目</p> <div><a rel='nofollow' href="/supply/51.html">贵阳记̎代理</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/supply/50.html">贵阳财务公司</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/supply/49.html">贵阳会计公司 </a></div> <div><a rel='nofollow' href="/supply/48.html">贵阳记̎公司</a></div> </li> <li> <p>新闻</p> <div><a rel='nofollow' href="/news/companynews/">公司新闻</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/news/industryinformation/">行业资讯</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/news/relatedknowledge/">相关知识</a></div> </li> <li> <p>其他</p> <div><a rel='nofollow' href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/sitemap.xml" title="xml">xml</a></div> <div><a rel='nofollow' href="/about/about2.html">留言?/a></div> <div><a href="/4g/" title="手机?>手机?/a></div> </li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="footer_logo"> <img src="/template/huicaitong/images/footer_logo.png" alt="" /> <img class="erwei" src="/template/huicaitong/images/wx.png" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="footer_right fr"> <div class="footer_line_height">贵州慧胦通商务信息咨询有限公?/div> <div class="footer_line_height">联系电话:17385812171 地址:贵阳市云岩区普陀路凯旋门大厦A?6??/div> <div class="footer_left_main_foot footer_line_height">www.uqigih.icu贵阳工商注册代办哪家好?贵阳专业代理记̎公司、贵州慧财通商务信息咨询有限公司提供、贵阳代理记账服务?贵阳工商注册代办服务、等服务Q欢q来电!</div> <div class="zhuchao footer_line_height"> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274441902'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1274441902%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-06-30/"></script> Powered by <a rel='nofollow' rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel='nofollow' rel='nofollow' target="_blank">黔ICP?7004134?2</a><a style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left;" /><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#fff;">贵公|安?52010302000976?/p></a> </div> <div class="footer_line_height">热门城市推广:</div> </div> </div> </div> <!-- <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?038733207cfba3dc1d7dc4df9c5baa67"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> --> <!-- 在线客服 --> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <!-- 底部 l束 --> <script type="text/javascript" src="/template/huicaitong/lib/script.js"></script> <a href="http://www.uqigih.icu/"><span class="STYLE1">¹</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.623891.tw">ϲֲʮڿ</a> <a href="http://www.361161.tw">11ѡ5һţͼ</a> <a href="http://www.924455.tw">ƻapp</a> <a href="http://www.327962.tw">н</a> <a href="http://www.465249.tw">йƱڷ</a> <a href="http://www.jiiwbf.tw">ȯƱһ</a> <a href="http://www.312051.tw">ֲϷ淨</a> <a href="http://www.407332.tw">ʲô˫ɫĶ</a> <a href="http://www.844276.tw">ʾ3</a> <a href="http://www.380045.tw">㶫11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.090626.tw">컪</a> <a href="http://www.281441.tw">ʱʱʻͼ</a> <a href="http://www.291927.tw">տ3©ѯ</a> <a href="http://www.479867.tw">Ʊʱ</a> <a href="http://www.809254.tw">㽭ʡʮһѡ忪</a> <a href="http://www.945983.tw">Ͽʮھ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>